najnowsze

najnowsze

prace

27.3 Nocne gór wspomnienie

szalonydziadek
10.09.2010r. | Wiersze
autor: szalonydziadek
średnia ocen: 6 komentarzy: 3


24.8 Idiota

mountainash
07.07.2010r. | Wiersze
autor: mountainash
średnia ocen: 6 komentarzy: 1


24.7 Krew na tęczy odc.1

Lilka
28.11.2010r. | Proza
autor: Lilka
średnia ocen: 6 komentarzy: 2


24.7 ***(W tym domu)

Zoso
05.11.2011r. | Wiersze
autor: Zoso
średnia ocen: 6 komentarzy: 2


Wyzwanie komentatorskie

I. Organizator i czas trwania Konkursu 1) Organizatorem konkursu „Wyzwanie komentatorskie” (zwanego dalej „Konkursem”) jest internetowy portal literacki wpmt.pl (zwany dalej „Organizatorem”). Stroną internetową Konkursu jest wpmt.pl. 2) Konkurs rozpoczyna się 21-ego marca 2014. Prace konkursowe powinny zostać nadesłane nie później niż do 3 kwietnia 2014 roku włącznie. II. Warunki uczestnictwa w konkursie: 1) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca konto na stronie Organizatora, zwana dalej Użytkownikiem. 2) Z udziału w Konkursie wykluczeni są obecni oraz byli członkowie Redakcji. III. Zasady konkursu 1) Aby wziąć udział w Konkursie, należy zamieścić w odpowiednim terminie (określonym w punkcie „Organizator i czas trwania konkursu”) minimum jeden komentarz pod dowolnie wybraną pracą spośród wszystkich prac znajdujących się w POCZEKALNI. 2) Komentarze do prac opublikowanych na stronie Organizatora przed dniem 21. marca br. nie będą brane pod uwagę w Konkursie. Objętość tekstu nie może przekraczać ok. 22 stron maszynopisu (1800 znaków na stronie czcionką rozmiaru 12 przy podwójnej interlinii - maksymalnie 40 tysięcy znaków). Dopuszczalna tolerancja przekroczenia tej wartości – 5%. (Spacje są zaliczane jako znaki) 3) Komentarz musi składać się z co najmniej pięciu zdań oraz dotyczyć komentowanej pracy. 4) Komentarze krótsze niż określone w Zasadach Konkursu punkt 3., obraźliwe oraz niedotyczące pracy, pod którą się znajdą, nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 5) W Konkursie wezmą udział tylko komentarze napisane w języku polskim. 6) Nagrodą w Konkursie są trzy redaktorskie komentarze do pracy laureata Konkursu, która zostanie przesłana na stronę Organizatora między 21. marca 2014 r. a 21. kwietnia 2014 r. włącznie. 7) O przyznaniu Nagrody Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony w terminie dwóch dni od dnia ukazania się zwycięskiego komentarza, w formie wiadomości prywatnej. 8) W Konkursie można brać udział wielokrotnie. 9) Użytkownik może otrzymać jedną lub więcej Nagród. 10) O liczbie przyznanych Nagród decyduje Redakcja. IV. Postępowanie reklamacyjne 1) Decyzje Redakcji w zakresie przyznawania Nagród nie podlegają odwołaniu ze strony Uczestników Konkursu. VI. Postanowienia końcowe 1) Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (wpmt.pl) 2) Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie 3) W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 4) Wszelkie pytania, wątpliwości lub skargi należy kierować w formie wiadomości prywatnej na konto Dyrektora Twórczości (subtelny demon), Szefa Wierszy (jazzu) lub Szefa Prozy (Vår).


Znak Fabryka Słów Media Rodzina Iskry Purpose Akcent Jaguar W.A.B. Telbit Radwan Piąty Peron WSQN Replika E-tekst Piórem Feniksa Edupedia Audiobook Złote myśli

Statystyki: Wiersze: 9701 | Proza: 2330 | Publicystyka: 721 | Komentarze: 68305 | Użytkownicy: 12452
Online(18): 18 gości i 0 zarejestrowanych: