Pozytywne i negatywne skutki globalizacji we współczesnym świecie

„Globalizacja” to słowo na miarę XXI wieku. Jest coraz bardziej znane. Prawie każdy je słyszał, jednak o wiele mniej osób zdaje sobie sprawę, co naprawdę oznacza. Jaki ma wpływ? Czy jest dobre czy złe? Tego typu pytania warto zadać, aby przeanalizować pozytywne i negatywne skutki globalizacji. Postaram się jak najgłębiej zgłębić pojęcie globalizacji. Przedstawię jego plusy i minusy, jednak to od samodzielnego zdania czytelnika zależy, czy uzna globalizację za korzystne zjawisko czy nie. Ja będę chciał pomóc w podjęciu tej decyzji. Czym właściwie jest globalizacja? Aby móc rozważać jej zalety i wady konieczna jest odpowiedź na to pytanie. Odnosi się do procesu umiędzynarodowienia stosunków społecznych. Jest to pojęcie opisujące zmiany w społeczeństwach i gospodarce światowej, które mogą wynikać z gwałtownego wzrostu wymiany handlowej i kulturowej. Przedstawia zwiększenie ogólnoświatowej informacji, przyspieszenie i spadek cen transportu, określa nowe tendencje w rozwoju kultury, wzrost handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych. Najczęściej kojarzona jest z tzw.: „wolnym handlem”. Swoje podstawy miała już podczas wielkich odkryć geograficznych, kiedy rozwijała się światowa „komunikacja” i styk różnych społeczeństw. Obecnie można wyróżnić trzy główne obszary globalizacji: gospodarczy, kulturowy i polityczny. Oczywiście głównie zwracamy uwagę na zalety, dlatego to od nich zacznę opisywać te pojęcie. Pozytywne cechy globalizacji widać w codziennym życiu. Nieświadomie z nich korzystamy. To dzięki niej nastąpił postęp naukowo-techniczny. Standardem jest już: telefon, komórka czy Internet. Potężnym czynnikiem sprzyjającym globalizacji jest ujednolicenie wzorców konsumpcji, stylów życia i technologii w skali globu. Łatwo można zauważyć, że ludzie prowadzą coraz bardziej zbliżony styl życia. Pewne przyzwyczajenia widać u większości ludzi z całego świata, którzy rozpoznają światowe marki napojów, filmów, książek itp. Wyjeżdżając za granicę zauważymy, że można tam spotkać bardzo wiele rzeczy, z którymi mamy również styk w naszym kraju; Napijemy się Coca-Coli, pójdziemy do McDonald’u, przeczytamy Harry’ego Potter’a, lub obejrzymy nowy odcinek Lost’ów. Globalizacja zwiększa łatwość komunikowania się między sobą. Coraz mniejszą barierą jest narodowość, a znajomość odpowiedniego języka daje nam możliwość zrobienia światowej kariery. Mamy dostęp do informacji z całego świata nie wyjeżdżając z rodzinnego miasta. To ułatwia nam integrację z innymi ludźmi i przyczynia się do zmniejszania wrogości wśród narodów. Większa tolerancja narodowa to kolejny plus globalizacji. Osłabia konflikty zbrojne. To powoduje zmniejszenie ryzyka konfliktów, nieporozumień, walk czy wojen. Może doprowadzić do rozwoju nowych form rządów oraz rozszerzenia demokracji na wszystkie państwa świata, a w rezultacie – do powstania nowego pokojowego systemu światowego. Globalizacja ma bardzo duży wpływ na gospodarkę, zwłaszcza handel międzynarodowy. Coraz większy wpływ ma na rozwój światowego systemu finansowania i walutowego oraz gospodarkę zagraniczną. W wyniku jej działania powstały takie organizacje międzynarodowe jak: Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Organizacje te wpływają na gospodarkę światową. Trzeba przyznać, że przez to ograniczają niezależność państw narodowych. Ogólnie umożliwia wymianę wszelkich dóbr i usług. Pozytywną jej stroną jest również regionalna integracja gospodarcza, której przykładem może być powstanie i działanie Unii Europejskiej. Umożliwiło to standaryzację technologiczną i prawną. Powiększyło to rynki zbytu. Globalizacja była jednym ze skutków powstania europejskiej waluty, jakim jest Euro, dzięki czemu została ułatwiona wymiana handlowa na jeszcze większą skalę. Rozrost struktur gospodarczej integracji na całym świecie zaciska związki między poszczególnymi krajami, regionami. Dzięki temu nie ma różnicy, czy towar sprowadzany jest do Polski, czy do Czech. Różnice są tylko wtedy, gdy któryś z krajów sprowadzi większe ilości tego towaru – wówczas bardziej rozłożone zostają koszta transportu, a większa ilość towaru zostaje sprzedana po niższej cenie. Dzięki ogólnoświatowej współpracy jesteśmy świadkami bardzo dużego rozwoju technologicznego. Globalizacja jest odpowiedzialna za rozpowszechnianie prawie wszystkiego na skalę światową, mającą wiele korzyści. Jak wielu jest zwolenników tego procesu, tak wielu jest również jej przeciwników. Globalizacja ciągnie za sobą również wiele problemów. Ich lista jest długa. Najczęściej wymienia się rozpad państw narodowych. Podkreśla się, że zagraża na ich: istnienie, autentyczność i niezależność. Coraz mniejszą uwagę zwraca na siebie obywatelstwo. W niektórych przypadkach prowadzi to do zaniku tożsamości narodowej. Powoduje zanik lokalnej kultury i tradycji. To czy dana sprawa jest pozytywną cechą lub negatywną często zależy wyłącznie od zdania danego obywatela. Dla jednych pozytywem jest, wcześniej wspomniana, szansa rozszerzenie demokracji na wszystkie państwa świata, inni się temu sprzeciwiają. Część intelektualistów uważa, to za błąd. Globalizacja wymusza wprowadzanie i życie według standardów Zachodnich, nie patrząc czy świadomość „oswobadzanych” społeczeństw jest zainteresowana przyjęciem takiego modelu życia. Jako kolejne zagrożenie globalizacji wymienia się niszczenie środowiska naturalnego. Produkcja jest przenoszona do regionów świata o niższych standardach ekologicznych. Przykładowo w krajach mniej rozwiniętych są niższe standardy ochrony środowiska. Przenoszona jest tam produkcja, ponieważ jest bardziej opłacalna ze względu na niższe koszty produkcji. W krajach biedniejszych likwidacja odpadów i utylizacja kosztuje znacznie mniej. Negatywne cechy są widoczne również w handlu. Następuje niszczenie rodzimej produkcji i liberalizacja handlu. Upadają lokalne małe przedsiębiorstwa, gdyż nie mają szans w konkurencji z tanimi (produkowanymi na wielką skalę) produktami. Przyjął się tak zwany „konsumpcyjny” styl życia – ludzie mogą i wolą więcej sprzedawać i jeszcze bardziej zwiększać zyski, nie zwracając uwagi na jakość życia. Bardzo często poruszaną sprawą jest tzw.: „podział społeczeństwa”. Bogaci się bogacą, a biedni są coraz biedniejsi. Rozszerzanie się ubóstwa, marginalizacja państw biednych jako negatywne skutki procesów globalizacji. Powstaje i rozrasta się globalna dysproporcja, w wyniku czego znaczna część kapitału należy do niewielkiej liczby państw, stanowiących globalne centrum, a niewielka część kapitału do krajów peryferyjnych. Jeśli te różnice są coraz bardziej zauważalne, może to prowadzić do konfliktów międzyrasowych lub międzyetnicznych. Globalizacja jest terminem wieloznacznym, który nigdy nie jest stosowany neutralnie. Jedni widzą globalizację jako ewidentnie pozytywny proces i jedynym problemem dla nich jest je rozszerzenie. Po przeciwnej stronie są ci, którzy są pewni, że termin ten określa procesy, którym należy się zdecydowanie przeciwstawiać. Globalizacja niesie za sobą zarówno korzyści jak i problemy. Globalizacja gospodarki na przykład może z jednej strony dawać szanse związane z większą otwartością gospodarek, wyrównywaniem różnic rozwojowych w krajach mniej zamożnych, zacofanych, poczuciem wspólnoty interesów na całym świecie. Jednak z drugiej strony czyni zwykle narodowe gospodarki wrażliwymi na każde załamanie na Rynach światowych, jak krach finansowy, kryzysy strukturalne lub wzrost bezrobocia. Przeciwko niej odbywają się liczne protesty. Żyjemy w czasach, w których interesujemy się sprawami, które dzieją się nie tylko w naszym państwie, ale na całym świecie. Mamy coraz bardziej zbliżony styl życia. Trudno sobie zapewne wyobrazić, żeby było inaczej, szczególnie mnie i moim rówieśnikom. W dość dużej mierze proces ten jest niezależny od nas. Globalizacja jest następstwem rozwoju cywilizacyjnego. Efekty są zauważane dosyć szybko i na co dzień korzystamy z jej dobrodziejstw. Osoby, które chcą dalszego rozwoju, zapewne powinny stanąć po jej stronie. Jednak jeśli uważamy, że obecne osiągnięcia są wystarczające, a zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ zbyt poważne – zapewne staniemy się jej przeciwnikami. Jednak to zależy tylko od nas. Ta praca się już kończy, jednak dyskusje na temat globalizacji na pewno będą trwać jeszcze długo. Zapewne coraz częściej będziemy słyszeć o „globalnej wiosce”, „globalnym systemie” lub wolnym handlu. Ja mam nadzieję, że pomogłem w uświadomieniu co niesie za sobą globalizacja i że łatwiej będzie sobie wyrobić zdanie, czy jest ona korzystna lub szkodliwa.Płeć: nieznana
Ocena: 3.333
Liczba komentarzy: 2    
Data dodania: 16.11.2008r.

1     

Heko Użytkownik 18 12 2008 (17:52:25)

Dobry tekst.

Pcheła Użytkownik 16 11 2008 (15:29:48)

No Pawełku, podoba mi się. ;)


Musisz się zalogować aby móc pisać komentarze.

Znak Fabryka Słów Media Rodzina Iskry Purpose Akcent Jaguar W.A.B. Telbit Radwan Piąty Peron WSQN Replika E-tekst Piórem Feniksa Edupedia Audiobook Złote myśli

Statystyki: Wiersze: 9701 | Proza: 2330 | Publicystyka: 721 | Komentarze: 68314 | Użytkownicy: 12452
Online(43): 43 gości i 0 zarejestrowanych: