Zasady Działania


Aby usystematyzować pracę redakcji portalu oraz zadbać o profesjonalne podejście do sprawy moderacji poszczególnych tekstów, uprasza się wszystkich do stosowania poniższego zbioru zasad i reguł:

1. Prace należy sprawdzać w kolejności ich dodania, bez względu na ewentualne prośby autora. Zależy nam, aby w ramach funkcjonowania portalu wszyscy użytkownicy byli traktowani jednakowo, niezależnie od rangi czy statusu.

2. Przy pracach, które zostały skierowany do ponownego rozpatrzenia, tj. pracach odrzuconych przez redaktora, a następnie dodanych ponownie do Poczekalni, należy zwrócić szczególną uwagę na postęp zmian. Jeśli są one niewystarczające, a praca nadal prezentuje dość niski poziom merytoryczny oraz techniczny, należy zwrócić użytkownikowi uwagę i wyjaśnić wszelkie obiekcje.

3. Żaden redaktor nie ma prawa podważania decyzji innych redaktorów - tj. akceptowania prac odrzuconych, rozstrzygania sporów na linii użytkownik-redaktor etc. Redakcja wortalu jest redakcją hierarchiczną, jeśli chodzi o egzekwowanie i nakładanie kar oraz innego rodzaju ograniczeń czy nagan, dlatego też decyzja redaktora próbnego może zostać podważona przez pełnoprawnego redaktora, decyzja redaktora przez redaktora naczelnego działu itd.

4. Pierwszy komentarz do pracy powinien być komentarzem recenzenckim, oznacza to, że w jego treści winny znaleźć się takie elementy jak: ocena i objaśnienie aspektów: technicznego, merytorycznego oraz wartości literackiej. Każdy następny komentarz redaktora staje się opinią użytkowniczką, w której owe elementy nie muszą się znajdować - co wiąże się z możliwością nawiązania dyskusji nt. pracy.

5. O swych nieobecnościach należy informować z możliwie najszybszym wyprzedzeniem, a w momencie, gdy dany redaktor podjął się zadań długoterminowych zobowiązany jest do zapewnienia sobie zastępstwa (w celu dalszej realizacji zadań).

6. Każdy redaktor naczelny działu zobowiązany jest do tworzenia comiesięcznego raportu o sytuacji we własnym dziale. Raport powinien zawierać: informacje o zmianach w zespole danego działu, statystyce prac (ile dodanych, stosunek do poprzedniego miesiąca etc.) oraz ocenie pracy własnego zespołu z możliwością wyróżnienia poszczególnych redaktorów. Raport musi zostać złożony w ostatnią sobotę lub niedzielę miesiąca. Jest on tworzony od redaktora naczelnego działu dla swojego zespołu, natomiast DT sprawuje jedynie funkcję nadzorczą.


Znak Fabryka Słów Media Rodzina Iskry Purpose Akcent Jaguar W.A.B. Telbit Radwan Piąty Peron WSQN Replika E-tekst Piórem Feniksa Edupedia Audiobook Złote myśli

Statystyki: Wiersze: 9701 | Proza: 2330 | Publicystyka: 721 | Komentarze: 68308 | Użytkownicy: 12452
Online(50): 49 gości i 1 zarejestrowanych: civilizacja